REBIO är nu också certifierat enligt PEFC

PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är världens största certifieringssystem för främjande av ett hållbart skogsbruk. PEFC står för ekologisk, ekonomisk och social hänsyn i skogsbruket. REBIO AB åtar sig att genomföra och upprätthålla kraven som ställs i PEFCs spårbarhetsstandard samt att följa gällande lokal, nationell eller internationell lagstiftning. Fråga oss gärna vilka produkter som omfattas av våra spårbarhetscertifikat. Se även vår råvarupolicy på sidan Miljö & Kvalitet.

Aktuellt

2017-09-04
Den 1 november får REBIO AB en ny affärsutvecklare, Rolf Sandström, som har...
2016-12-13
Johanssons Åkeri, som även hanterar våra transporter av biobränsle från Martinso...
2016-10-24
Johanssons Åkeri i Bygdeträsk AB är och har under lång tid varit en av REBI...
Gå till Mobilversion