Skogsindustrin i norra Sverige är en viktig del av en hållbar omställning

  • Inläggsförfattare:

Träindustrin i norr är viktig för att skapa en hållbar långsiktig omställning i Sverige. Skogen ger oss förnybar råvara och produkter som ersätter fossilbaserade material och ökar inlagning av kol i växande skogar och i skogens produkter. Genom hållbar användning och kontinuerlig förädling kan vi skapa fossilfria produkter som möjliggör en snabbare omställning och ett minskat klimatavtryck för industri och samhälle. Läs hela artikeln här: Di Skog 23 april 2024