Rebio - specialister på biobränslen

REBIO AB är ett ledande biobränsleföretag med basen i Norrland. Vi har en bred och mångårig kompetens kring hantering av biobränslen från träindustrier och skog från norrlandslänen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Vi är specialister på att bygga upp säkra och effektiva leveranssystem av såväl biobränsle som fiberråvara.

Vi har en stark framtidstro för den verksamhet vi bedriver och arbetar intensivt med att utveckla och anpassa biobränslen som förnybar energikälla och anpassa vår service gentemot våra kunder och leverantörer inom en aktuell och spännande bransch – en bransch som levererar förnybar energi och som idag står för närmare en fjärdedel av Sveriges totala energibehov!

Samordning ger styrka

REBIO AB erbjuder energiproducenter och träfiberindustri trygga och kundanpassade leveranser av biobränsle och råvaror till vidareförädling. REBIOs råvara kommer främst från skogarna, köpsågverken, övriga sågverk och snickerifabriker i Norrland. Eftersom sågverken finns utspridda över ett stort geografiskt område finns det alltid en leverantör nära kunden. I nära samarbete med våra kunder, leverantörer och transportörer gör vi för varje kund individuella leveransplaner. Tillsammans med REBIO:s stora kompetens och möjlighet till transportsamordning och lagringsmöjligheter borgar detta för säkra och punktliga leveranser.

AKTUELLT

REBIO AB

REBIO AB är ett komplett bio­­bränsle­företag med gedigen erfarenhet av bio­­bränsle­utvinning och användning.

Läs mer >>

Miljö & Kvalitet

Insikten om att vi måste hushålla med våra resurser och vara rädd om naturen gör att krets­lopps­­produkter blir allt viktigare.

Läs mer >>

Energikällan

Den långsamt växande och högkvalitativa norrländska skogen är en av våra mest värdefulla tillgångar.

Läs mer >>

Våra certifikat