Returträ

RT-flis

RT-flis kommer från returträ vilket utgörs av trä från emballage, lastpallar, rivningsvirke och träavfall från industrin som är krossat till flis. Med en torrhalt på ca 75% och ett värmevärde på ca 3,5 MWh/ton påminner RT-flis om torrflis. Dock har RT-flis en betydligt högre askhalt samt att det kan innehålla tungmetaller. Askhalt 1-10%.