Ny skogsbränsleansvarig på REBIO

  • Inläggsförfattare:

Sedan den 14 september har vi en ny skogsbränsleansvarig på REBIO. Kristoffer Normark har erfarenheter från såväl skoglig produktion som verksamhetsutveckling samt har tidigare ansvarat för logistik, terminaler och upparbetning av biobränsle på SCA Norrbränslen region syd. Kristoffer kommer närmast från en tjänst som utvecklingschef på SCA Skog Västerbottens skogsförvaltning.

Vi på REBIO AB är glada att få hälsa Kristoffer välkommen till oss och är övertygade att Kristoffer med sina tidigare erfarenheter inom skoglig verksamhet samt biobränsle kommer att bidra till fortsatt positiv utveckling inom företaget.

REBIO AB är ett bolag med säte i Umeå med köpsågverken i norra Sverige som delägare. Bolaget hanterar först och främst sågverkens biprodukter och levererar biobränsle till energi- och pelletsindustrin samt fiberråvara till pappers-och massaindustrin. Bolaget omsätter över 260 Mkr och har 5 anställda.