Biobränslesäsongen drar igång

Hösten är här och biobränslesäsongen 2010-2011 håller på att dra igång med full kraft. På REBIO AB känner vi tillförsikt inför kommande vinter då sågverksproduktionen verkar hålla i sig på…

Fortsätt läsa Biobränslesäsongen drar igång