Biobränslesäsongen drar igång

  • Inläggsförfattare:

Hösten är här och biobränslesäsongen 2010-2011 håller på att dra igång med full kraft. På REBIO AB känner vi tillförsikt inför kommande vinter då sågverksproduktionen verkar hålla i sig på en ganska hög nivå, vilket innebär att vårens nervositet inför sviktande tillgång på sågverksbränslen inte – ännu – märkts av.

Marknaden för sågade trävaror går dock inte riktigt lika bra som den för pappers- och massabruken. Orderläget är inte lika starkt och råvarupriserna pressar marginalerna på de sågade trävarorna. Priserna för pappersmassa närmar sig dock rekordnivåer och pappers- och massamarknaderna verkar starka, de stora volymer massaved som gick in i energibranschen 2009-2010 behövs nu fullt ut på bruken. Detta gör att 700-800 GWh energi i form av massaved har försvunnit ur
bioenergibranschen i norra Sverige denna eldningssäsong, vilket får oss att känna en viss oro för balanserna när kylan sätter in längre fram i höst. En trevlig nyhet för oss biobränsleleverantörer denna höst är att efterfrågan på våra bränslen söderifrån börjat märkas på allvar.

Hittills har två fartyg med bark och skogsflis från Västerbotten levererats till kunder i Mälardalen. Med tanke på utbyggnaderna av anläggningar och var den stora efterfrågan kommer att märkas framöver är det knappast oväntat att kunder söderifrån börjat utvidga sina upptagningsområden för biobränsle.