Vi välkomnar en ny medarbetare!

Den 1 november får REBIO AB en ny affärsutvecklare, Rolf Sandström, som har mycket bred och djup erfarenhet och kompetens när det gäller de flesta frågor som rör skogs- och sågverksnäring,…

Fortsätt läsa Vi välkomnar en ny medarbetare!

CO2-utsläpp från transporter minskat med 90%

Johanssons Åkeri, som även hanterar våra transporter av biobränsle från Martinsons har sedan april minskat koldioxidutsläppen med närmare 90 procent. Johanssons Åkeri förbrukar runt 110 000 liter drivmedel per månad. Vid…

Fortsätt läsa CO2-utsläpp från transporter minskat med 90%

HVO ett stort steg i rätt riktning

Johanssons Åkeri i Bygdeträsk AB är och har under lång tid varit en av REBIO:s största och viktigaste leverantörer av transporttjänster. Åkeriet har under 2016 kört sin bilflotta uteslutande på HVO (biodiesel)…

Fortsätt läsa HVO ett stort steg i rätt riktning

Ny superlastbil rullar på Öviks vägar

Mer optimerade fordon leder till färre transporter, vilket i sin tur betyder mindre vägslitage, lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp.När åkaren Mats Bylin visade upp sitt fordon på tisdagen var det…

Fortsätt läsa Ny superlastbil rullar på Öviks vägar

Fossilfria transporter

Johanssons Åkeri, som skött en stor del av Martinsons transporter i över 30 års tid, gick i februari över till det temperaturoberoende drivmedlet HVO, Hydrogenated Vegetable Oil. Det innebär att…

Fortsätt läsa Fossilfria transporter

Biobränsle en allt viktigare energikälla

Biobränsle blir en allt viktigare energikälla för Sverige. Oljekommissionens vision är att Sverige ska ha avvecklat sitt oljeberoende senast år 2020. Om detta ska vara möjligt måste användningen av bioenergi…

Fortsätt läsa Biobränsle en allt viktigare energikälla

REBIO är nu också certifierat enligt PEFC

PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är världens största certifieringssystem för främjande av ett hållbart skogsbruk. PEFC står för ekologisk, ekonomisk och social hänsyn i skogsbruket. REBIO AB åtar…

Fortsätt läsa REBIO är nu också certifierat enligt PEFC

Våren börjar närma sig

Biobränslevintern 2010-2011 i norra Sverige har hittills varit ganska stabil och bra och REBIO upplever det som att det varit hygglig balans mellan utbud och efterfrågan. Pelletstillverkarna har beroende på…

Fortsätt läsa Våren börjar närma sig