Våren börjar närma sig

  • Inläggsförfattare:

Biobränslevintern 2010-2011 i norra Sverige har hittills varit ganska stabil och bra och REBIO upplever det som att det varit hygglig balans mellan utbud och efterfrågan. Pelletstillverkarna har beroende på det besvärliga marknadsläget för bulkpellets inte kört för fullt och detta har naturligtvis märkts i de totala balanserna. Det importeras ganska stora volymer bränsle per båt till regionen som medför påspädning. Dock visar en kall sammanhängande period som februari hur känslig tillgången på sågverksbränslen kan vara med kombinationen av produktionsbekymmer beroende på kylan samt stor egen förbrukning av bränslen i sågarnas egna pannor. För sågverkens del är naturligtvis framtiden fortsatt osäker under den överblickbara framtiden. Kombinationen av upproren i Nordafrika, katastrofen i Japan och den starka svenska kronan gör situationen fortsatt besvärlig. För REBIO och andra biobränsleaktörer gäller dock att vintern inte ännu är över och att det gäller att fortsätta ligga i för att få fram de efterfrågade volymerna – inte minst vad gäller skogsbränslen.