REBIO är nu också certifierat enligt PEFC

PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är världens största certifieringssystem för främjande av ett hållbart skogsbruk. PEFC står för ekologisk, ekonomisk och social hänsyn i skogsbruket. REBIO AB åtar…

Fortsätt läsa REBIO är nu också certifierat enligt PEFC