REBIO är nu också certifierat enligt PEFC

  • Inläggsförfattare:

PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är världens största certifieringssystem för främjande av ett hållbart skogsbruk. PEFC står för ekologisk, ekonomisk och social hänsyn i skogsbruket. REBIO AB åtar sig att genomföra och upprätthålla kraven som ställs i PEFCs spårbarhetsstandard samt att följa gällande lokal, nationell eller internationell lagstiftning. Fråga oss gärna vilka produkter som omfattas av våra spårbarhetscertifikat. Se även vår råvarupolicy på sidan Miljö & Kvalitet.