Biobränsle en allt viktigare energikälla

Biobränsle blir en allt viktigare energikälla för Sverige. Oljekommissionens vision är att Sverige ska ha avvecklat sitt oljeberoende senast år 2020. Om detta ska vara möjligt måste användningen av bioenergi…

Fortsätt läsa Biobränsle en allt viktigare energikälla