Biobränsle en allt viktigare energikälla

  • Inläggsförfattare:

Biobränsle blir en allt viktigare energikälla för Sverige. Oljekommissionens vision är att Sverige ska ha avvecklat sitt oljeberoende senast år 2020. Om detta ska vara möjligt måste användningen av bioenergi öka kraftigt. Mot den bakgrunden har Skogsindustrierna låtit kartlägga hur mycket mer bränsle vi kan ta ut ur skogen.