Biobränslesäsongen drar igång

Hösten är här och biobränslesäsongen 2010-2011 håller på att dra igång med full kraft. På REBIO AB känner vi tillförsikt inför kommande vinter då sågverksproduktionen verkar hålla i sig på…

Fortsätt läsa Biobränslesäsongen drar igång

Ny teknik ger effektivare hantering av grot

REBIO testar fn ny spännande teknik för hantering av skogens biobränslesortiment GROT och träddelar. Östersundsföretaget Rogbicos första serietillverkade maskin för komprimering av biobränsleråvara är levererad. Entreprenadföretaget BBX Bioforest i Umeå…

Fortsätt läsa Ny teknik ger effektivare hantering av grot