Biobränsle en allt viktigare energikälla

Biobränsle blir en allt viktigare energikälla för Sverige. Oljekommissionens vision är att Sverige ska ha avvecklat sitt oljeberoende senast år 2020. Om detta ska vara möjligt måste användningen av bioenergi öka kraftigt. Mot den bakgrunden har Skogsindustrierna låtit kartlägga hur mycket mer bränsle vi kan ta ut ur skogen. Läs mer här

Aktuellt

2017-09-04
Den 1 november får REBIO AB en ny affärsutvecklare, Rolf Sandström, som har...
2016-12-13
Johanssons Åkeri, som även hanterar våra transporter av biobränsle från Martinso...
2016-10-24
Johanssons Åkeri i Bygdeträsk AB är och har under lång tid varit en av REBI...
Gå till Mobilversion