REBIO har nu blivit certifierat enligt FSC®

  • Inläggsförfattare:

FSC® betyder Forest Stewardship Council® och är ett internationellt system med regler för hur skogen ska skötas på ett sätt som tar hänsyn både till miljö, ekonomi och sociala aspekter – ett slags miljö- och rättvisemärkning för skog. Regelverket tar hänsyn utöver och enligt gällande skogsvårdslagstiftning. REBIO AB är certifierat enligt FSC® chain of custody (CoC) som är en spårbarhetscertifiering. Fråga oss gärna vilka produkter som omfattas av våra spårbarhetscertifikat (FSC-C121359). Se även vår råvarupolicy på sidan Miljö & Kvalitet.