HVO ett stort steg i rätt riktning

  • Inläggsförfattare:

Johanssons Åkeri i Bygdeträsk AB är och har under lång tid varit en av REBIO:s största och viktigaste leverantörer av transporttjänster. Åkeriet har under 2016 kört sin bilflotta uteslutande på HVO (biodiesel) istället för vanlig fossil diesel. Det har besparat miljön från stora mängder koldioxidutsläpp till atmosfären, ett viktigt initiativ som vi på REBIO självklart stöttar och ställer oss bakom! Utsläpp av växthusgaser från transporter av biobränsle och fiberråvara är REBIO:s enskilt största miljöaspekt så detta är definitivt ett stort steg i rätt riktning mot ett fossilfritt samhälle! Under hela 2016 till idag har denna konvertering hos Johanssons Åkeri till HVO hittills minskat utsläppen av CO2 till atmosfären med 1 564 902 kg – och året är inte över än!

Se här>