CO2-utsläpp från transporter minskat med 90%

  • Inläggsförfattare:

Johanssons Åkeri, som även hanterar våra transporter av biobränsle från Martinsons har sedan april minskat koldioxidutsläppen med närmare 90 procent. Johanssons Åkeri förbrukar runt 110 000 liter drivmedel per månad. Vid användning av fossil diesel ger det ett koldioxidutsläpp på 323 400 kg CO2 per månad. Sedan april har transporterna drivits med HVO, som minskar koldioxidutsläpp med närmare 90 procent jämfört med fossil diesel. För Martinsons innebär det en minskning på totalt 1 785 328 kg CO2 under perioden april-november, visar siffror från leverantören Skelleftebränslen.

Läs mer här >>