Biobränsle en allt viktigare energikälla

Biobränsle blir en allt viktigare energikälla för Sverige. Oljekommissionens vision är att Sverige ska ha avvecklat sitt oljeberoende senast år 2020. Om detta ska vara möjligt måste användningen av bioenergi…

Fortsätt läsa Biobränsle en allt viktigare energikälla

REBIO är nu också certifierat enligt PEFC

PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är världens största certifieringssystem för främjande av ett hållbart skogsbruk. PEFC står för ekologisk, ekonomisk och social hänsyn i skogsbruket. REBIO AB åtar…

Fortsätt läsa REBIO är nu också certifierat enligt PEFC

Våren börjar närma sig

Biobränslevintern 2010-2011 i norra Sverige har hittills varit ganska stabil och bra och REBIO upplever det som att det varit hygglig balans mellan utbud och efterfrågan. Pelletstillverkarna har beroende på…

Fortsätt läsa Våren börjar närma sig

Biobränslesäsongen drar igång

Hösten är här och biobränslesäsongen 2010-2011 håller på att dra igång med full kraft. På REBIO AB känner vi tillförsikt inför kommande vinter då sågverksproduktionen verkar hålla i sig på…

Fortsätt läsa Biobränslesäsongen drar igång

Ny teknik ger effektivare hantering av grot

REBIO testar fn ny spännande teknik för hantering av skogens biobränslesortiment GROT och träddelar. Östersundsföretaget Rogbicos första serietillverkade maskin för komprimering av biobränsleråvara är levererad. Entreprenadföretaget BBX Bioforest i Umeå…

Fortsätt läsa Ny teknik ger effektivare hantering av grot